Nordiska Museet | Biljetto

Kontakta oss

Stiftelsen Nordiska museet

Vänligen kontakta oss i första hand via epost. Vi kan inte alltid svara i telefon då vår personal är upptagen med att guida våra besökare.

Organisationsnummer: 556000-0100

Besöksadress: Djurgårdsvägen 6-16, 115 21 Stockholm

Epostadress: nordiska@nordiskamuseet.se

Telefon: 08-519 546 00

Hemsida: https://www.nordiskamuseet.se/

Plusgiro:

Bankgiro: