Nordiska Museet | Biljetto - Årskort 2024

Årskort 2024

Årskort 2024

Årskort 2024

Här kan du köpa årskortet som är giltigt på Stiftelsen Nordiska museets fem besöksmål.

Med årskortet får du fri entré till:
- Nordiska museet på Djurgården
- Julita gård och trädgårdar
- Tyresö slott och park
- Svindersvik sommarnöje
- Härkeberga kaplansgård
- Flertalet evenemang
- 10 procents rabatt i museibutikerna på Nordiska museet och Julita gård

Kortet är personligt och gäller för 1 person under 2024.

Måndag 2024-01-01 - Tisdag 2024-12-31
2024-01-01 - 2024-12-31
10.00-17.00
Årskort 2024
Antal
Kr/st
Summa/kr
Årskort Nordiska museet
400 kr
0 kr

Totalt kr